Natteravnene
- dem i de gule jakker. Voksen tilstedeværelse
i det offentlige rum i hold af tre personer. Læs mere her.
 
 
Familieiværksætterne er et gratis tilbud om forældre-
forberedelse til nye forældre. Gennem 16 møder får nye forældre råd og inspiration til den bedste start på livet som ny familie.  Læs mere her.
 
 
Erhvervsguiderne - voksne i job, som har tid og overskud
til at fungere som erhvervs-
mentor og rollemodel for en ung fra 7. til 10. klasse.
Læs mere her.
 
 
Baba - er en indsats, som bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre.
Læs mere her.
 

Socialt ansvar -
investering i fremtiden

 

Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er en ikke erhvervsdrivende almennyttig fond. Fondens formål er at støtte aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i den civile-, private- og offentlige sektor. Indsatsen sker på basis af eksterne bevillinger og donationer, som FSA’s aktiviteter søger, da FSA ikke selv er formuende.

 

FSA's aktiviteter fokuserer på at skabe tryghed, livsglæde og konstruktiv sameksistens, især blandt børn, unge og udsatte grupper, gennem omsorg og forebyggende indsatser.

 

FSA's midler kan ikke søges, men Fonden ser positivit på samarbejde med andre, som arbejder for samme formål.

 

FSA har etableret Center for Socialt Ansvar, der dels er sekretariat for de aktiviteter og projekter som FSA selv driver, dels er en paraply for samarbejde med andre non-profit organisationer, som ud fra en ”open source”-tankegang ligeledes arbejder for at skabe mere social værdi, i samarbejde med den offentlige, private og frivillige sektor.


Se mere på Center For Socialt Ansvar


Fonden for Socialt Ansvar • Olivia Hansens Gade 2, st. tv. • 1799 København V • Telefon 70 12 12 99 • info@cfsa.eu

webbureau: infoserv - cms: Aviva CMS